Energikällor i sverige och världen

Hur mycket el producerar kärnkraften i sverige

Tack vare goda energitillgångar har Island både den högsta elproduktionen samt konsumtionen per capita i världen. Sveriges andel av förnybara källor var 68,4% år Sedan år har andelen förnybar elproduktion inom EU ökat med drygt 20 procentenheter.


Installerad effekt kärnkraft sverige

Gör så här. Börja med att låta klassen ta reda på vilka energikällor vi använder i Sverige. Ta reda på fördelningen mellan dem i stora drag. De fyra största energikällorna var enligt Energimyndigheten – Kärnkraft, TWh. – Biobränsle, TWh. – Fossil olja, TWh. – Vattenkraft, 62 TWh.

  Elproducenter i sverige

Energikällorna måste också vara långsiktigt hållbara och inte komma från resurser som tar slut (till exempel olja och uran). Därför tycker Naturskyddsföreningen att energin i framtiden måste komma från procent förnybara energikällor i hela världen.

Världens energiförbrukning

 • Elanvändning efter samhällskategori. Industri, bostäder och service står för majoriteten av elanvändningen i Sverige, totalt 95 procent. I service ingår bland annat transporter, offentlig service (till exempel sjukhus) samt hotell, handel och byggverksamhet.
 • Energiförbrukning i världen statistik

  Framtidens energi. Vilka energikällor kommer vi att använda i framtiden och hur kommer framtidens energisystem att se ut? Redan nu sker en stor utbyggnad av förnybar energi runt om i världen och ofta är de utsläppsfria lösningarna de billigaste. Publicerad 16 mar, • Uppdaterad 15 feb, • 10 min att läsa.

  Förnybara energikällor

  Kärnkraft utgör mellan procent av elförsörjningen i Sverige, totalt TWh årligen Det finns idag tio reaktorer, vilket gör Sverige till det kärnkraftstätaste landet i världen. Forsmark i Uppland, Oskarshamn i Småland och Ringhals i Halland. Vattenkraftverk Nackdelen med dem är att de kostar mycket pengar till.


  Energikällor sverige procent

  Därför tycker Naturskyddsföreningen att energin i framtiden måste komma från procent förnybara energikällor i hela världen. Och att dessa förnybara energikällor måste användas på ett sätt som påverkar den lokala miljön så lite som möjligt. Naturskyddsföreningens klimatpolicy.


 • energikällor i sverige och världen

 • Förnybara energikällor

 • Världens energiförbrukning
 • Elproduktion sverige 2022

   Energikällor. Avsnittet tar upp olika typer av energikällor och vad som kännetecknar dessa samt vilka skillnaderna är mellan förnybara och icke-förnybara energikällor. Vi tittar också närmare på hur de olika energikällorna påverkar miljön. Avslutningsvis diskuteras hur framtidens energianvändning kan komma att se ut.