Fantasi och kreativitet i barndomen sammanfattning

Varför är fantasi viktigt för barn

Seminarium: Fantasi och kreativitet. Under seminariet bearbetades främst dessa böcker och artikel; Lek i skolan av Gunilla Lindqvist, Fantasi och kreativitet i barndomen av Lev Semjonovitj Vygotskij. Lekfulla barn blir kreativa vuxna av Eva Hoff. Utifrån dessa texter reflekterade och diskuterade vi följande frågor i mindre grupper;.

Fantasi och föreställningsförmåga förskola

Sammanfattning Enligt Lpfö98 skall den pedagogiska miljön skapa en trygghet samtidigt som den skall locka till lek och lärande. Leken skall även stimulera barnens fantasi och kreativitet. Även forskningen har visat att den pedagogiska miljön är viktig för barnens lek, fantasi och kreativitet. För att verksamheten i.


Varför är fantasi viktigt

Med sessa ord sammanfattar Lev S Vygotskij () på ett sätt som idag fortfarande är aktuellt och uppfordrande sin syn på fantasins betydelse för danandet av en öppen och kreativ personlighet. Show more. pages, Paperback. Published January 1,

  Fantasi och kreativitet i barndomen pdf

Vygotskijs infallsvinkel brukar kallas kulturhistorisk, sociokulturell, sociokulturellt perspektiv på lärande, då han ser omgivningen som avgörande för individens utveckling och prestation. Med utveckling avser han tankeförmåga, språk, och mental och personlig utveckling.

Vad är fantasi

Fantasi och kreativitet i barndomen. Den kommande människan uppnår allt med hjälp av den skapande fantasin: att orientera sig i framtidens värld och skapa ett beteende, som grundar sig på denna framtid och utgår ifrån den, är den allra viktigaste funktionen hos fantasin.
 • fantasi och kreativitet i barndomen sammanfattning


 • Varför är kreativitet viktigt

   Bok · Svensk · utgitt

  Vygotskij fantasi

  Junibacken är ett bra exempel på detta, det är ett stort sagohus enligt Lindqvist (): ”Ett hus som fullkomligt bubblar av sagor, skratt och bus.” (s) Hon beskriver dessa som färdiga lekvärldar där barnens egen fantasi och lek inte får utlopp. Jag ser dessa världar som ett komplement, som en slags inspiration till att leka.

  Barns fantasi och kreativitet

 • Vi satt i större grupper om 8 personer och samtalade om boken Fantasi och kreativitet i barndomen av Vygotskij (). jag tar här i texten upp vissa delar som vi tog upp och samtalade om i gruppen under detta seminarium. Vi pratade om skillnaden mellan barn och vuxnas fantasi och kreativitet.

 • Barns fantasi och kreativitet