Var bodde prästen på medeltiden

 • var bodde prästen på medeltiden
 • Kyrkan under medeltiden

  Präster. Prästerna spelade en stor roll under medeltiden. De tillhörde det andliga frälset och var befriade från skatt därför att de hjälpte människor med gudstjänster och själavård. Prästen mötte man i livets alla situationer, från dop till begravning.

  Borgare medeltiden

  Medeltidens präster - hårda krav i Herrens tjänst. Artikel i tidningen Populär Historia som handlar om prästernas verksamhet och skyldigheter i det medeltida samhället i Norden. Prästens gård i byn var reglerad i landskapslagarna. Den tillhörande jorden var skattefri och prästen skulle ingå i byalaget som vilken bonde som helst.

  Bönder medeltiden

  Nästan alla bodde på landsbygden. Nästan alla människor som levde på medeltiden var bönder. Det var ett jordbrukssamhälle där den politiska centralmakten (staten) var svag. I Europa bodde omkring nio tiondelar av befolkningen på landsbygden och sysslade med jordbruk. Men det fanns också andra sociala skikt i det medeltida.

  I både Sverige och

  Medeltiden var en intensiv expansionsperiod, både materiellt och andligt. Under medeltiden utvecklades jordbruket i takt med att nya jordbruksmetoder och uppfinningar togs i bruk. Även vattenkraften utnyttjades mer än tidigare med hjälp av kvarnmaskiner och mekaniska hammare.

 • Präster hade i äldre tid

 • Präster hade i äldre tid

 • En särprägel som skiljer medeltiden från antiken är den tekniska utveckling, särskilt inom jordbruket, som ägde rum från talet och framåt. Ett tredje kännetecken är kristendomens utbredning över hela Europa, vilket kom att fungera som en förenande länk mellan olika regioner.
 • I både Sverige och

 • Gårdsplatsen har anor från medeltiden

  Från början var begreppet borgare (från tyskans bürger; borginnevånare) synonymt med att vara bosatt i en stad (innanför stadens murar). Det var dock inte alla stadsbor som kategoriserades som borgare. För att räknas till borgerskapet var man i de medeltida städerna tvungen att utöva en näringsverksamhet med erhållet burskap.

   Här bodde prästen i

  Fogden var kungens ombud i staden, medan rådet bestod av sådana som ägde mark i staden. Vart bodde prästerna på medeltiden? Prästens gård i byn var reglerad i landskapslagarna. Den tillhörande jorden var skattefri och prästen skulle ingå i byalaget som vilken bonde som helst. Krav fanns på att prästen skulle bebo sin gård.

  För att inte tala

   Var bodde prästen på medeltiden. Prästgårdens jord var basen för prästens underhåll men även andra intäktskällor stod till buds. Även om livet var onekligen svårare än idag, är det inte heller svårt att föreställa sig en verkligt starkare gemenskap av människor. Hur var det att leva som borgare på medeltiden - De flesta husen.