Substansvärde sbb

  Sbb skulder

Marknadsvärde fastigheter, mkr.


 • Sbb kassa
 • Sbb nyheter

  Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), kr Redovisat eget kapital hänförligt till stamaktien, exkl. eget kapital tillhörande preferens- och D-aktier, innehav utan bestämmande inflytande och hybridobligationen, med återläggning av redovisad uppskjuten skatteskuld, goodwill hänförlig till uppskjuten skatt och räntederivat.

  Sbb utdelning datum 2023

  Aktuellt substansvärde (EPRA NTA) efter utspädning, kr/aktie 28,34 17,41 28,34 17,41 20,86 Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV), mkr 49 30 49 30 37 Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV), kr/aktie 34,55 24,36 34,55 24,36 28,


 • substansvärde sbb


 • Sbb avanza

   Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 41 mkr (37 ), motsvarande 31,23 kr (28,21) per aktie. Prognos för För helåret beräknas resultat per stamaktie A och B bli 5,15 kr. Vd Ilija Batljan: – Vi har fyllt fem år.

  Sbb balansräkning

  SBB: Substansvärdet passerar 47 kronor Bolag SBB:s förvaltningsresultat mer än dubblas. Vd Ilija Batljan menar att bolaget klarar att räkna upp utdelningen med inflationen även om den nominella räntan når tio procent. Publicerad den 27 April tweet Kvartalet i korthet: • Hyresintäkterna ökade med 38 procent till 1 mkr (1 ).


  Sbb kassa

 • SBB, Mkr: Q Q Förändring: Hyresintäkter: 1 1 35,3%: Driftöverskott: 1 33,6%: Förvaltningsresultat: 2 ,1%: Resultat före skatt: 13 4 ,9%: Nettoresultat: 12 3 ,7%: Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor: 45, 28, 59,3%: Utdelning per aktie, kronor: 1, 1,

 • Sbb substansvärde per aktie

  Substansvärde Pris Rabatt(+) / Premie(-) Annehem Fastigheter B: +%: Atrium Ljungberg B: +%: Balder B: +%: Brinova Fastigheter B: +%: Castellum: +%: Catena: %: Cibus Nordic Real Estate: +%: Corem Property Group B.

  Sbb riktkurs 2023

  “Dvs SBB slaktkalkyl fastigheter < bsek övriga ägarandelar etc 35 bsek =summa tillgångar bsek lån 95 bsek hybridlån 17 bsek D-aktier 3 bsek kassa bsek =summa nettoskuld ,5 bsek =>netto substansvärde ,5 =87,5 bsek dvs ca 60 sek per A/B-stamaktie”.