Psykisk sjukdom fakta

Psykisk ohälsa test

  Det är vanligt att må dåligt ibland. Det finns mycket som du kan göra själv för att må bättre om du känner dig orolig, ledsen eller stressad.

Vad är psykisk hälsa

Fakta. Här har vi samlat fakta från aktuell forskning inom psykisk hälsa. Vi hoppas att du hittar något som besvarar dina frågor. Här finns fakta om de vanligaste psykiska diagnoserna och neuropsykiatriska diagnoserna som tas upp i DSM-5, (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th ed), det mätinstrument som psykiatriker.


 • psykisk sjukdom fakta

 • Psykisk ohälsa diagnoser

  Psykisk ohälsa kan handla om allt från tillfälliga besvär av oro, nedstämdhet eller sömnbesvär till svårare psykiska sjukdomar som ångest eller depression. Det som kännetecknar psykisk ohälsa är att den påverkar välbefinnandet och hur man fungerar i vardagen. Psykisk ohälsa är en riskfaktor för suicid.

  Psykiska sjukdomar lista

  العربية (Arabiska) Vad är psykisk ohälsa? Begreppet psykisk ohälsa används som en samlande beteckning för mindre allvarliga psykiska besvär, som till exempel oro och nedstämdhet, och mer allvarliga symtom, som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos.

  Psykisk ohälsa bland unga statistik

 • fakta Psykiska sjukdomar inte lika enkla att avgränsa som fysiska sjukdomar. Det finns dock diagnoskriterier för de alla. Några av de vanligaste grupperna inom psykisk sjukdom är ångestsyndrom, psykossjukdomar, beroendesjukdomar och förstämningstillstånd. Psykiska sjukdomar kan bero på stört immunsystem.
 • Psykisk ohälsa bland unga statistik

 • Psykisk ohälsa statistik

  Det är vanligt att må dåligt ibland. Det finns mycket som du kan göra själv för att må bättre om du känner dig orolig, ledsen eller stressad.

  Orsaker till psykisk ohälsa

  29 mars, Krönikor / Psykiska diagnoser och besvär Hur den synlige görs osynlig Vid 24 års ålder mådde hon väldigt dåligt, på ett sätt som hon aldrig tidigare 21 april, Mind möter / Bipolär sjukdom/bipolaritet Att berätta löser inte problemet, men det gör livet lite lättare Henrik Wahlström är Minds nya ambassadör.

   Psykisk ohälsa vuxna

  Psykisk ohälsa kan handla om allt från tillfälliga besvär av oro, nedstämdhet eller sömnbesvär till svårare psykiska sjukdomar som ångest eller depression. Det som kännetecknar psykisk ohälsa är att den påverkar välbefinnandet och hur man fungerar i vardagen. Psykisk ohälsa är en riskfaktor för suicid.