Färgkoder kablar

Vit kabel nolla

Färg på kablar, vilken färg är vilken kabel? Här är standard färgkoder på kablar i lågspänningsinstllationer (exempelvis V i hemmet).

Gul kabel el

Är du fullt medveten om vad de olika färgkoderna på kablar betyder? Vi ger dig översikten här.
 • Elkabel färger gamla
 • Elkabel färger gamla

 • Färgkoder på ledare Dessa är de svenska standardfärgerna på ledare i lågspänningsinstallationer (exempelvis V i hemmet): Observera att till tändtråd (ledningen mellan strömställaren och lampan) och mellantråd (ledare mellan strömställare, trappbrytare) tillåts vilka färger som helst utom jordfärgerna röd, gul och grön.
 • färgkoder kablar

 • Plus och minus kabel färg 12v

  Koder som anger själva färgen behandlas i artikeln Färgsystem. Färgkoder kan användas på många olika sätt. Det är i grunden fråga om klassificering av något. Man kan skilja mellan tre olika huvudgrupper: Klassificering av någon egenskap, attribut. Indelning efter värde, variabel. Märkning för att visa funktion.


  L och n el färg

  2 brun 1 3 vi t/grön 2 4 brun/ röd 3 5 grön/ svar t. 3 grön 1 4 brun/ grön 25 vit/ svar t. 46 gul/ grön/ sva r t 5 7 vi t/blå / svar t. 3 6 gul/ sva r t 4 7 grå / rosa/ svar t 58 brun/ blå/ sva r t. 4 gul 1 5 vit/ gu l 26 brun/ sva r t 3 7 grå/ blå. 5 grå 1 6 gul/ br un 2 7 grå/ grö n.


  Blå och brun kabel l och n

  I nya ledningar och kablar finns färgerna kvar: Brun = Fasledare Blå = Neutral ledare / L2 Jorden / PE = Gul / Grön. Brun, blå och gul / grön är de vanligaste färgerna på kablarna i hemmet, särskilt moderna hem. I äldre hem kan du komma över andra färger. Läs mer om belysning för vardagsrum eller bra läslampor.


   Brun kabel el

  Släpvagnskontakt mellan släp och personbil, lätt lastbil eller tung lastbil med 12V-system. I Europa är både 7-polig (ISO ) och polig (ISO ) modell vanlig. Anledningen till att den poliga används är att man i den 7-poliga inte får plats med förbindelser till alla önskvärda funktioner. Dessa kontakter är avsedda för.

  Fasledare färg

   Fastighetsnätet, det vill säga alla kablar och jack efter första jack, är fastighetsägarens eget ansvar. Vad händer vid ett samtal? Vid ett inkommande samtal skickar telestationen ut en ringspänning på 76 volt, 20 hertz (cirka volt amplitud). Så länge som ingen telefonapparat har svarat, kommer ringspänningen fram till samtliga.