Hur länge gäller avstående

Besittningsrätt fritidshus

Om hyresförhållandet varat kortare tid än 9 månader måste hyresnämnden godkänna avståendeavtalet för att det ska vara giltigt. Ibland vill parterna skriva ett sådant avtal innan hyrestiden börjar löpa. De kan då upprätta ett hyresavtal som är villkorat av hyresnämndens godkännande av besittningsskyddsavståendet innan tillträde.


 • Vad är besittningsskydd
 • Avstående från besittningsskydd

  Kontrollerade hyresgäster Öppna konto & lägg ut annons gratis utan förbindelse Besittningsskydd skyddar hyresgästen från att bli utslängd. Här är reglerna som alla hyresvärdar måste följa när de hyr ut bostäder.


  Besittningsrätt villa

  Om ni vill att överenskommelsen ska gälla för längre tid måste ni motivera detta särskilt. Observera att överenskommelsen om avstående från besittningsskydd ska träffas i en särskild handling som ska signeras separat från hyresavtalet. Vid digital signering får handlingarna inte signeras tillsammans. Så här ansöker du 1 Fyll i blanketten.

  Besittningsrätt bostadsrätt

  Du som hyr fritidshus får besittningsskydd först när uthyrningen har pågått längre än nio månader i följd. Du hyr bostadsrätt eller villa När du hyr bostadsrätt eller villa i andra hand har du inte besittningsskydd. Detta är enligt lagen om uthyrning av egen bostad (ibland även kallad privatuthyrningslagen). Avtala bort besittningsskydd.

  Vad är besittningsskydd

 • På hyresnämndens hemsida finns blanketten "Överenskommelse om avstående från besittningsskydd - bostad - som gäller utan hyresnämndens godkännande", som kan användas för att avtala bort besittningsskyddet. Blanketten kan användas när privatpersoner hyr ut bostäder i andra hand, men inte för kommuners uthyrning.
 • Indirekt besittningsskydd

  Särskilda regler gäller också vid säsongsanställning. Ofta står det i ditt uppsägningsbesked om du har företrädesrätt till återanställning eller inte. Normalt står det också på uppsägningsbeskedet hur du ska göra för att anmäla anspråk på företrädesrätt eller så kan du anmäla anspråk direkt på uppsägningsbeskedet.

   Privatuthyrningslagen besittningsskydd

  Avståendet från besittningsskydd ska ske på en separat handling, alltså inte i själva hyresavtalet, och måste i vissa fall godkännas av hyresnämnden. Avgörande för om överenskommelsen måste godkännas av hyresnämnden är hur länge hyresförhållandet har varat. Allt om Juridik rekommenderar dig som hyresvärd att i de fall det är.

  Besittningsskydd lokal

   Så här funkar det. När du bor på ett rivningskontrakt så saknar du besittningsrätt. På ett vanligt förstahandskontrakt har du alltid besittningsrätt. Det betyder att om hyresvärden vill säga upp dig kan du säga att du inte går med på det. Då måste saken prövas i hyresnämnden. Om du då vinner i hyresnämnden får du bo kvar.
 • hur länge gäller avstående