Tunntarmens vägg epitel

Hur lång är tunntarmen och tjocktarmen

Funktion Tunntarmen styrs dels av det autonoma nervsystemet, dels av ett eget nervsystem enteriska nervsystemet. Huvudfunktionen är att bryta ned näringsämnen i mindre beståndsdelar med hjälp av enzymer från bukspottkörteln, som sedermera skall absorberas till blodkärlen och lymfkärlen.


  Hur lång är tjocktarmen

vilka celltyper finns i tunntarmens eptiel? 1. stamceller - celldelning 2. panethceller - antibakteriella ämnen 3. M-celler - upptag av antigen 4. krypt celler - vätskesekretion 5. enterokromaffina celler - serotonin 6. enteroendokrina celler - hormon 7. bägarceller - mukussekretion 8. absorptiva celler - övre 2/3.
 • Stopp i tunntarmen


 • Tunntarm latin

  Hur lång är tunntarmen? 6 m Hur lång är tjocktarmen? m Vilka delar delas tunntarmen upp i? Duodenum, jejunum, ileum Vilka delar delas tjocktarmen upp i? Colon, saecum, Rectum, analkanal Vilket pH har ventrikeln? Översiktloigt vilka lager har mag-tarm kanalen?.


  Inflammation i tunntarmen symtom

  Tunntarmen (intestinum tenue) Tolvfingertarmen (duodenum) Tomtarmen (jejunum) Krumtarmen (ileum) Tjocktarmen (intestinum crassum).

  Tunntarmen sjukdomar

   Tunntarmens vägg är veckad och vecken är försedda med utskott som kallas tarmludd (villi). På tarmludden finns det epitelceller som har små utskott som kallas mikrovilli. Allt detta medverkar till att tarmens näringsupptagande yta är mycket stor. Varje tarmludd innehåller också både blodkärl och lymfkärl.
 • tunntarmens vägg epitel
 • Tunntarmen längd

  Körtlar i tunntarmens vägg: producerar dagligen ca 1,5 l tarmsaft som huvudsakligen består av vatten, joner och slem. Sekretionen regleras främst genom lokala korta reflexer som utlöses när kymus påverkar slemhinnan kemiskt och mekaniskt.

  Stopp i tunntarmen

 • Läs mer om tunntarmens uppbyggnad och funktion på
 • Tunntarmen funktion

  Study with Quizlet and memorize flashcards containing terms like Delar av tunntarmen och deras funktion (3), Ytförstorande strukturer i tunntarmen (3), Strukturella histologiska skillnader mellan tunntarmens tre delar and more.