Farligt med antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens orsak

Sol och bad i varma länder är underbart men se till att inte få en infektion orsakad av antibiotikaresistenta bakterier. Det kan ge svåra hälsoproblem. Om du har ett nedsatt immunförsvar kan det vara bra att diskutera med din läkare innan du bokar en resa.

Antibiotikaresistenta bakterier

Olika typer av resistenta bakterier Det finns i dag flera typer av bakterier som har utvecklat en motståndskraft mot de vanligaste sorterna av antibiotika. Detta innebär att man kan tvingas använda andra antibiotika med sämre effekt och mer biverkningar.


  Resistenta bakterier behandling

Med ökad antibiotikaresistens blir infektioner svårare eller omöjliga att bota vilket i sin tur orsakar stort lidande och höga kostnader för sjukvården. Modern sjukvård är beroende av effektiva antibiotika vid exempelvis cancerbehandlingar, transplantationer och operationer eftersom de innebär en ökad infektionsrisk.


Resistenta bakterier i urinen

  Antibiotikaresistens och resor. Resor spelar en betydande roll i spridningen av antibiotikaresistens. När människor reser till olika delar av världen kan de bära på eller bli infekterade av bakterier under resan. Har du vårdats på sjukhus eller fått antibiotika i utlandet är det viktigt att du berättar det för din läkare.


Resistenta bakterier symptom

Bevisstheten omkring det voksende problemet med antibiotikaresistens har vært stadig økende, og i publiserte Regjeringen Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens – (HOD, ). Det er nå igangsatt en prosess for å utarbeide en ny strategi og i den forbindelse er det blant annet publisert en kunnskapshullrapport (Simonsen.


Hur fungerar antibiotika

Antibiotika är läkemedel som används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. Antibiotikaresistens innebär att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika. Det är ett allvarligt och växande folkhälsoproblem både i Sverige och i världen.
 • Nackdelar med antibiotika


 • Nackdelar med antibiotika

  – Ökande antibiotikaresistens kan få allvarliga konsekvenser och är enligt mig ett stort hot mot den globala folkhälsan. Sverige har generellt låg antibiotikaförbrukning och ett gynnsamt resistensläge där man under flera år har arbetat med att minska användningen av antibiotika hos både människor och djur.


 • Vad är antibiotikaresistens
 • Vad är antibiotikaresistens

 • Att smittas av en resistent bakterie är oftast inte farligt för en frisk person. Men för den som till exempel är allvarligt sjuk, för tidigt född eller har genomgått en svår operation kan det vara livsfarligt att få en infektion som inte går att behandla.
 • farligt med antibiotikaresistens