Bestäm den lösning till differentialekvationen y

Den karakteristiska ekvationen har två

Bestäm värdet på k så att \(y={e}^{kt}\) är en lösning till differentialekvationen \(y\,''+2y\,'-3y=0\) För att bestämma möjliga värden på k börjar vi med att beräkna första- och andraderivatan av vår givna funktion. Därefter kan vi sätta in våra funna första- och andraderivata i differentialekvationen och därefter bestämma k.

› globalassets › gymn-vuxenutb

Författare: Simon Rybrand min Detta är en differentialekvation av andra ordningen Differentialekvationer av andra ordningen är ekvationer som innehåller andraderivatan $y”$. Sådana typer av ekvationer som står på formen $y” + ay’ + by = 0$ har lösningen $y = e^ {rx}$.
 • √ydy√y=√x·dx → ∫dy√y = ∫√x·dx∫dy√y
 • bestäm den lösning till differentialekvationen y


  1. Bestäm den allmänna lösningen

  Förutom denna allmänna lösningen är vi även intresserade av den lösning till differentialekvationen som uppfyller villkoret y(0) = 8. Denna lösning kan vi nu finna genom att sätta in värdena x = 0 och y = 8 i den allmänna lösningen, och därigenom bestämma värdet på konstanten C: $$8=C\cdot {e}^{-4\cdot 0}=C\cdot {e}^{0}=C\cdot 1.

  √ydy√y=√x·dx → ∫dy√y = ∫√x·dx∫dy√y

 • Bestäm den lösning till differentialekvationen y' Mitt tillvägagångssätt dy dx = √xy = √x · √ydy √y = √x · dx → ∫ dy √y = ∫ √x · dx∫ dy √y = 2√y + C∫ √x · dx = 2 3x√x + D 2√y + C = 2 3x√x + D [C - D = E]Jag kvadrerar båda leden för att lösa ut y4y = 4 9x3 + E2y = x3 9 + E2 4 E2 4 = Gy = x3 9 + Gy(0) = 1 = G, G = 1y = x3 9 + 1 0 #1.


 • Bestäm den allmänna lösningen till

  Answer to Solved Bestäm den lösning till differentialekvationen y - 2y. This problem has been solved! You'll get a detailed solution from a subject matter expert that helps you learn core concepts.

  Eftersom ekvationens vänstra led

  Uppgiftsbanken / Matematik 5 / Separabla differentialekvationer / 5 / 9. Klar. Uppgift - För betygsnivå B. Bestäm den lösning till differentialekvationen. y′ + sin x − 1 y2 = 0 y ′ + sin x − 1 y 2 = 0. som uppfyller y(0) = 2 y (0) = 2. Källa till uppgift: KTH ten 20 01

  Om yh betecknar den

   Hej! behöver hjälp med denna: Bestäm den lösning till differentialekvationen (dy/dx) - 2y = e^x som uppfyller villkoret y(0) = 1.

  −1 ′ y − 3x. −2y

  Bestämma den allmänna lösningen till differentialekvationen. Hej! Jag har en uppgift som jag inte kan lösa. Jag ska bestämma den allmänna lösningen till differentialekvationen y''+4y'+5y= Jag förstår att det är en inhomogena differentialekvation av andra ordningen. Men jag vet inte vart jag ska börja.