Laglös person

 • laglös person
 • Råder i laglöst land
 • Hinnsot synonym

  laglös (comparative laglösare, superlative laglösast) lawless; without (enforced) law; laglös c. outlaw; person operating outside the bounds of law; Declension.

  Saknar stil korsord

   Translation of "laglös person" into English. outlaw is the translation of "laglös person" into English. Sample translated sentence: Professionell förmedlare av stöldgods och laglösa personer. ↔ Fence for stolen goods and general facilitator.

  Följer ofta tips korsord

  laglös laglös (Swedish) Origin & history lag + -lös Adjective laglös (comparative laglösare, superlative laglösast) lawless; without (enforced) law; Noun laglös (common gender) outlaw; person operating outside the bounds of law.

  Råder i laglöst land

 • This is the meaning of laglös: laglös (Swedish) Origin & history lag + -lös Adjective laglös (comparative laglösare, superlative laglösast) lawless; without (enforced) law; Noun laglös (common gender) outlaw; person operating outside the bounds of law; Quote, Rate & Share.


 • Dålig stil synonym

  Origin & history lag + -lös Adjective laglös (comparative laglösare, superlative laglösast) lawless; without (enforced) law Noun laglös (common gender) outlaw; person operating outside the bounds of law Quote, Rate & Share Cite this page: "laglösa" – WordSense Online Dictionary (27th August, ) URL:

  Näst störst synonym

  Ett kort ögonblick mot slutet av en kall vinternatt hade gjort mig till en laglös som inte kunde lita på någon längre. Som en följd har upproret förvandlats till laglös jakt på bränsle och livsmedel. Nu far vi fram på asfalterade stråk som inbjuder till laglös fortkörning.

  Tipsat korsord

  laglös person outlaw många tjuvar many thieves skog forest jaktmark hunting ground råna rob rik rich fattig.


   Stil suffix synonym

  Legal person synonyms, Legal person pronunciation, Legal person translation, English dictionary definition of Legal person. an individual or group that is allowed by law to take legal action, as plaintiff or defendent.