Stark autentisering

 • stark autentisering


 • Säkerhetskrav gdpr

   Man talar om något man har (besittningsfaktor), något man vet (kunskapsfaktor) och något man är (biometri, till exempel fingeravtryck). Flerfaktorsautentisering kallas också för stark autentisering eller multifaktorsautentisering. – På engelska: multi‑factor authentication. [identifiering] [ändrad 3 februari ].

   Imy informationssäkerhet

  Det Andra betaltjänstdirektivet (även kallat PSD2) har medfört nya regler för e-handel. En viktig del av detta är stark kundautentisering (en: Strong Customer Authentication, SCA) som innebär ökad säkerhet för e-handlare och konsumenter. Webinar: 3DS2, stark autentisering och olika lösningar för att skydda företag.


  Riskanalys imy

  Stark autentisering. HEM > STARK AUTENTISERING; Kontakta oss. Rosenborgsgatan 4 – 6, Solna, Sverige +46 8 00; @; Postadress: Dun.

  Informationssäkerhet integritet

  stark autentisering ⇢. – se flerfaktors­autenti­sering. [identifiering].
 • Skillnad dataskydd informationssäkerhet


 • Imy säkerhetskultur
 • Skillnad dataskydd informationssäkerhet

 • Gå till Inställningar > Säkerhet och rubriken Tillåtna inloggningsmetoder. Klicka i rutan Inloggning med e-post och lösenord. Under rubriken Kräv även kod via SMS (tvåfaktorsautentisering), välj På. Notera att inloggning med endast e-post och lösenord inte uppfyller Socialstyrelsens krav på stark autentisering.


 • Imy kryptering

  Logga in med multi-faktor autentisering inkluderande nationella e-id till ServiceNow med PhenixID. I den här videon visar vi autentisering med Svenskt BankID.

  Imy säkerhetskultur

  Stark kundautentisering (SCA) innebär att kunden, vid betalningar som görs med elektroniska betalmedel, så som kontokort, måste verifiera sin identitet med två från varandra oberoende faktorer.


  Kryptering gdpr

  Stark autentisering vid inloggning. Vissa applikationer med högre säkerhetskrav kräver två-faktors autentisering. Datainspektionen kräver att integritetskänsligt data måste skyddas. Tillgång till applikationer skyddas med stark inloggning där användaren även kan erhålla Single Sign-On (SSO) funktionalitet när fler applikationer.