Varför har man historia i skolan

Varför är det så?.

Vad är historia? Varför skall vi kunna det? Elever undrar ofta varför man skall lära sig olika saker i skolan. Speciellt historieämnet brukar många uppfatta som tråkigt och intetsägande. Det handlar bara om människor som oftast redan är döda.

Elever undrar ofta varför man skall

Varför är historien så viktig? Historia är en vetenskap som låter oss känna till det förflutna för att förstå nuet vi lever i och bygga vår framtid. En av de främsta anledningarna till att det är viktigt att studera historia idag är att förstå förändringen i dagens samhälle och hur samhället vi lever i växte fram.

 • varför har man historia i skolan

 • Utan minne är det svårt att

  Varför är det så viktigt med historia? Vad kan kunskap om människors liv och livsvillkor och om hur samhället sett ut och förändrats under olika tider säga oss idag? Läs vad några av pristagarna svarar.

  Kapitlet behandlar även historiedidaktik,

  I den skönlitterära texten och i avhandlingen bearbetas nyttan av att kunna läsa och skriva och att erhålla djup läsförståelse. Grunden till ett kritiskt tänkande om historia problematiseras. Som lärare får man i avhandlingen förslag på hur man kan planera, genomföra och utveckla läsandet med elever i mellanåldrarna.

  Men dessutom har timmarna blivit

   Genom att läsa historia, så får vi veta vad som har hänt i samhället och då kan vi också fylla i minnesluckorna så att vi förstår nutiden och kan fatta beslut om vad vi vill ha i framtiden. Ämnet historia ger oss också viktiga verktyg för att förstå dels det förflutna, dels nutiden: historieämnet tränar oss att se vilka.


 • Den här sidan riktar sig
  1. Och jag har under alla

  Den första större förändringen kom då läroverket återigen delades upp i två delar: gymnasiet och realskolan. Denna förändring gjorde att man redan efter sex år i läroverket kunde lämna skolan med en realexamen istället för att studera vidare på gymnasienivå i ytterligare tre år för att ta studentexamen.


  Den här sidan riktar sig

 • kursplanen för historia i Lgr 11 står det tydligt att ” Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper ”.2 Jag anser att elever kan få sina sinnen stimulerade genom att upptäcka historia både i skolan och utanför.

 • Enligt läroplanen har skolan en

  Man kunde skilja mellan fysiska, personliga, ekonomiska, sociala, pedagogiska och pittoreska faktorer som påverkar skolans historia. När jag har studerat skolors historia har fysiska faktorer som bygget av skolan, tillbyggnader, flyttning och eldsvådor kommit att framstå som viktiga hållpunkter i skolans historia, men också anläggningen.