Bokföring mat vid

Extern representation bokföring

Exempel: bokföra utgift för mat vid föreningsstämma (kontantmetoden) En redovisningsenhet har enligt en betald leverantörsfaktura från ett cateringföretag en utgift för mat till personer i samband med en föreningsstämma om 11 SEK inklusive moms. Momsen är 1 SEK (12 %) och tjänstevärdet är 10 SEK.

Bokföra personalrepresentation

  Utgifter för kost och logi vid en tjänsteresa kan exempelvis vara utgifter för hotellrum, vandrarhem, extern representation, traktamente och nattraktamente. Utgifter för kost och logi vid tjänsteresa kan betalas direkt av en redovisningsenhet med hjälp av betalkort eller via leverantörsfaktura. Vissa utgifter eller alla utgifter vid en.

 • Bokföra representation lunch


 • Bokföra lunch med kund

  Utgifter för mat vid personalrepresentation eller intern representation är under vissa förutsättningar skattefria förmåner för anställda och uppdragstagare när det gäller möten, kurser, konferenser och personalfester. Skattefri intern representation kan exempelvis vara personalfester, informationsmöten, utbildningar, konferenser.

  Bokföra matinköp

  En utgift för utbildning värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas. En kostnad för utbildning värderas till det verkliga värdet av förbrukade resurser under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för utbildning. Moms och beskattning.

  Bokföra lunch personal

  En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför utgifter för tjänsteresa när utbetalning gjorts och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför utgifter för tjänsteresa per fakturadatumet på leverantörsfakturan eller när utbetalning sker beroende på vilket som inträffar tidigast. En kostnad som inte längre.

  Bokföra representation middag

  3 Exempel: bokföra resekostnad betald av delägare (egen insättning) En redovisningsenhet har erhållit ett kvitto avseende hotellrum under en tjänsteresa som har betalats av en enskild näringsidkare. Hotellkvittot är på 3 SEK, momsen uppgår till SEK (12 %) och kvittot bokförs som en egen insättning. Konto.

   Bokföra lunch vid utbildning

  Bokföring av intern kurs Planeringsmöte/konferens på kursgård Kurs/konferens med externa deltagare och delvis personal från SLU Konferens borta och mat ingår Förmånsbeskattning vid konferens eller konferensresa. Utbildning av egen personal.


 • bokföring mat vid
 • Bokföra representation lunch

 • Utlägg för mat och dryck vid tjänsteresa som ej faller under representation, ska antingen bokföras under kost och logi (kontogrupp 58XX) eller som kostnadsersättning för traktamente till anställda. Arbetsgivaren kan skattefritt ersätta den anställde för logikostnader. För att bokföra detta krävs kvitto eller liknande som underlag.