Vad är en syvplan

 • Studie- och yrkesvägledning skolverket
 • Allmänna råd studie- och yrkesvägledning

   I vår SYV-plan beskriver vi vår röda SYV-tråd och ger skolorna de verktyg de behöver för att arbeta med en god studie-och yrkesvägledning. Obligatorisk PRAO Från och med 1 juli är det lag på obligatorisk PRAO (praktisk arbetslivsorientering) för alla elever i årskurs 8. Det är huvudmannen som ansvarar för att hitta praoplatser åt eleverna.

  Studie- och yrkesvägledning skollagen

  Planen ska utgöra en grund för skolenheternas arbete med studie- och yrkesvägledning. Övergripande mål Att andelen elever som uppfyller behörighetskraven till gymnasiet skall öka. Att aktiviteter kopplat till studie- och yrkesvägledning ska vara kontinuerlig och genomföras i alla årskurser och skolformer.

  Studie- och yrkesvägledning material

  Studie- och yrkesvägledning. Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven och även ett viktigt verktyg för att stärka barns, ungas och vuxnas möjligheter att fatta väl övervägda studie- och yrkesval. I dag finns också ett ökat behov av stöd från unga och vuxna för att kunna navigera genom och mellan utbudet av.

  Studie- och yrkesvägledning skolverket

 • eller socioekonomisk bakgrund är grundläggande inslag i barns och ungdomars livslånga lärande. I detta arbete är studie- och yrkesvägledning, samarbete med samhälle och näringsliv viktiga delar. För att utveckla en positiv bild av Katrineholms kommun som bostadsort behöver elever lära.
 • Studie- och yrkesvägledning - hela skolans ansvar

  Text Emma Olsson redaktionen@ Så jobbar du med SYV som Sandra Upprätta en SYV-plan så att det blir tydligt vad som ingår och när insatser ska ske. Det är viktigt att all personal på skolan är involverad. Tänk på hur du presenterar uppdraget för lärarna. Framtidsvecka är ett bra sätt för eleverna att få inblick i olika yrken.

  Vad är studie- och yrkesvägledning(SYV)?; Ny

  Huvudregeln är att inga behöriga elever ska gå ett introduktionsprogram. Alla elever följer en individuell studieplan. På introduktionsprogrammen är den individuella studieplanen mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur, utan det är studieplanen som visar vad utbildningen ska innehålla.

   Varje grundskola och gymnasieprogram utarbetar

  Planering är en kollektiv aktivitet som ryms inom begreppet ledning och som genomförs i samverkan mellan chef och dennes stab för att utarbeta en plan mot ett uppsatt mål (Thunholm , s–93). Beslutsfattning är en central del av ledning och en del av planeringen och kan avse en individuell handling hos en chef eller en.

  Varje grundskola utarbetar årligen en aktivitetsplan

  Det är inte nödvändigt att du har redan valt en studieinriktning eller vet vilket yrke du är intresserad av när du träffar en Studie- & yrkesvägledare. Du kanske har en ide om att starta eget, något du skulle vilja göra men inte kommit vidare med eller har frågor om yrken & utbildningar, som du inte på egen hand lyckades hitta svar på.


 • vad är en syvplan