Motorväg till jyväskylä

  Där vägen byggts ut till

Där vägen byggts ut till motorväg har den gamla sträckningen blivit regionalväg Riksväg 4 är kilometer lång, Finlands längsta väg. Vägens sträckning: Helsingfors - Lahtis - Heinola - Jyväskylä - Uleåborg - Rovaniemi - Utsjoki. Vägen går genom följande landskap.

Finlands första motorväg (Åboleden,

Motorvägar i Sverige bildar ett sammanhängande nät i de mer trafikerade områdena främst längs med E4 och E6 i landets södra, västra och östra delar. De norra delarna och Sveriges inland saknar motorvägar eller har enbart ett fåtal kortare sådana. I slutet av fanns i Sverige 2 km motorväg.

Finlands första motorväg (Åboleden, Riksväg 1)

4 Vaajakoski–Tourula, Jyväskylä (6 km, gemensam med E 63) 4 Mannila, Jyväskylä–Vehniä, Laukas (20 km) 4 Huutomäki–Koukkuniemi, Äänekoski (5 km).
 • motorväg till jyväskylä
 • Vägen är mestadels tvåfilig, men

  E45 är skyltad motorväg och km/h i stort sett hela vägen mellan Göteborg och Trollhättan. Resterande sträcka i Götaland och Svealand är vägen i huvudsak skyltad 90 km/h och i Norrland oftast 90 eller

  Den går från Karleby

  Ullånger- Docksta, 13 km, 2+1 och 2+2, km/h. Docksta- Örnsköldsvik, 36 km, 2+1-väg, få korsningar, km/h. Örnsköldsvik – Saluböle, 42 km 2+1- och 2+2-väg med balkräcke i vägbanan, km/h. Saluböle – Stöcksjö, 65 km, 2+1-väg, km/h, med 3 fartkameror. Stöcksjö – Umeå, 5 km, 2+2-väg, /90 km/h.


  Krockeftergivliga stolpar längs motorväg

 • Denna rastplats består av delar av den vägsträcka som den nya vägen då ersatte och som ligger i ett högre läge vid Vardsjön. Idag har denna "förmotorväg" byggts om till riktig motorväg på hela sträckan mellan Floda–Alingsås. Delen Floda–Nääs byggdes om till motorväg , Nääs-Ingared och Ingared-Alingsås


 • Trafikverket har nu påbörjat arbetet

   När det kommer till tunga lastbilar får dessa endast framföras i en hastighet om max 90 km/h på en motorväg. Trafikregler på motorväg. Nedan kan du läsa mer om de trafikregler som gäller på motorväg: Endast fordon som kan och får framföras i minst 40 km/h får vistas på en motorväg. Detta gäller dock inte mopeder klass I.


  Tillstånd att stänga vägen

  En motorväg är en väg som består av två skilda körbanor med i normalfallet två körfält på varje körbana, alltid en körbana i vardera riktningen och alltid med en mittremsa emellan. Tack vare bl.a mötesfrihet är motorvägar den säkraste typen av väg. Motorvägar har också planskilda korsningar och särskilda på- och avfarter som ansluter till och från vägen. Trafikmärket.

 • Krockeftergivliga stolpar längs motorväg