Bokföra utlåningsränta

 • bokföra utlåningsränta
 • Bokföra amortering

  Bokföra räntekostnader och räntekostnad (bokföring med exempel) Räntekostnader är den ersättning av ränta för långfristiga och kortfristiga skulder som en redovisningsenhet måste betala för utnyttjad kredittid under en redovisningsperiod.

  Bokföra upplupen räntekostnad

   Bokföra amortering, avbetalning av lån och ränta på lån (bokföring med exempel) En amortering är en återbetalning eller en avbetalning av ett lån och ränta på lån är den ersättning som långivaren kräver för att låna ut pengar till låntagaren. Ett lån har normalt en amorteringsplan eller en avbetalningsplan som anger när ett lån skall återbetalas.

  Bokföra räntekostnader skattekonto

  Ränteintäkter är normalt skattepliktiga som intäkter i inkomstdeklarationen oberoende av om räntan är upplupen eller realiserad. Ränteintäkter på skattekontot är dock inte skattepliktiga. I aktiebolag och ekonomiska föreningar tas ränteintäkter alltid upp som inkomst av näringsverksamhet.

   Upplupna räntekostnader

  En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av skulder i årsredovisningen. Exempel: bokföra uppläggning av checkräkningskredit (skuld).
 • Bokföra räntekostnad leverantörsfaktura


 • Bokföra ränta sparkonto

  Bokföra amortering och ränta på lån (uppdaterad av Tinna Gunnarsson ‎ ) 2 3 Har du tagit ett lån till företaget och bokfört denna insättning är nästa steg att bokföra återbetalning och ränta på lånet.

  Bokföra räntekostnad leverantörsfaktura

 • Välj att bokföra en inkomst och använd bokföringsmallen "Ränteintäkter" så krediteras konto (Ränteintäkter från bank). Vid bokslut Ränta betalas oftast ut i efterskott vilket innebär att du vid bokslut kan behöva ta hänsyn till upplupna ränteintäkter, dvs de som hör till räkenskapsår 1 men kommer betalas i räkenskapsår 2.

 • Bokföra räntekostnader

  80=MD+0, MD0= MD=i+0,5Y är denna linjes ekvation. i på vertikal axel och M på horisontell, MD är ju penningefterfrågan och i är räntan. Tror den måste vara given för att kunna illustera penningnivån, hur detta illustreras vet jag inte. b) MS= penningutbudet =90 Sätt MD=MS då Y= i+0,5*=

  Beräkna upplupen ränta

  Bokföra lån - Ett lån är inte svårare att bokföra än andra affärshändelser, men några saker sticker ut och kan vara bra att tänka på. Exempelvis ska kortfristiga och långsiktiga lån bokföras på olika konton. Detsamma gäller bank- och räntekostnader, som till skillnad från amortering är avdragsgilla kostnader.