Idrottsmän och högt blodtryck

Högt blodtryck vid ansträngning

  Hypertoni definieras som ett viloblodtryck >/90 vid upprepad mätning. Grad 1 (mild) hypertoni: BT –/90– Grad 2 (måttlig) hypertoni: BT –/– Grad 3 (svår) hypertoni: BT >/> Grad 1–2 hypertoni (BT och inga tecken på organskada finns.

Hur lång tid tar det att sänka blodtrycket

Grad 1 milt högt blodtryck: / mmHg. Grad 2 måttligt högt blodtryck: / mmHg. Grad 3 kraftigt högt blodtryck: över /över mmHg. Blodtryck av grad dvs ett tryck under / mmHg tillåter idrottande om blodtrycket är välkontrollerat och idrottaren inte visar några tecken på hjärt- eller njursjukdom.

  Lågt blodtryck efter träning

Symptom på högt blodtryck. Det är vanligt att ha högt blodtryck utan att du känner av några symptom. En del kan känna av lindriga symptom så som lätt huvudvärk och trötthet. Att vara trött och ha ont i huvudet kan även ha andra orsaker.


Träna med blodtrycksmedicin

Hos drygt var tionde person beror högt blodtryck på en underliggande sjukdom. Det är vanligt om du är ung och har ett mycket högt blodtryck. Det kan bero på en njursjukdom eller hormonrubbning. Andra orsaker kan vara biverkningar av läkemedel som p-piller, graviditetskomplikationer eller mer allvarliga hormonrubbningar.


 • Högt blodtryck vid stress


 • idrottsmän och högt blodtryck
 • Mäta blodtryck efter träning

  Högt blodtryck (hypertoni) Förhöjt blodtryck brukar definieras enligt följande: Mild hypertoni: –/90–99 mmHg. Måttlig hypertoni: –/– mmHg. Kraftig hypertoni: >/> mmHg. Isolerad systolisk hypertoni: >/.

  Högintensiv träning högt blodtryck

  När du mäter ditt blodtryck, så anges det med två tal, systoliskt och diastoliskt blodtryck. Värden mellan 90 och mmHg systoliskt och 60 och 80 mmHg diastoliskt anses som normala värden för vuxna. Om ditt blodtryck verkar ha blivit permanent över /90 mmHg, du lider av hypertoni, eller högt blodtryck.

  Högt blodtryck vid stress

 • Högt blodtryck är ett tillstånd där trycket av ditt blod är för högt även när du inte är ansträngd. Det är nämligen normalt för blodtrycket att höjas aningen när du anstränger dig eller är upprymd; det är något naturligt som händer och kroppen utger då mer syre och näring till organen och musklerna.
 • Blodtryck direkt efter träning

  Normalt blodtryck för en man. Ett normalt blodtryck för en man ligger mellan mmHg i övertryck och ett undertryck på mmHg. Ett blodtryck mellan över mmHg anses vara ”förhöjt normaltryck” och bör övervakas. Se tabell över blodtryck nedan. Ett första steg för att behandla ett förhöjt blodtryck hos en.