Varför just uran i kärnkraft

 • Hur mycket uran används i ett kärnkraftverk
 • Är kärnkraft billigt

  ”Så länge vi har kärnkraft så måste vi ta ansvar för hela värdekedjan.” Hör professor Nils Jansson om varför det vore hyckleri att bryta uran i andra länder, men inte i Sverige.

  Fördelar med kärnkraft

  Kärnkraft – att klyva atomer för att koka vatten. Ett kärnkraftverk fungerar egentligen som en väldigt komplicerad vattenkokare. Energin kommer från klyvning av anrikat uran. Anrikningen innebär att man ökar halten av en specifik klyvbar isotop av uran. När uranet bestrålas med neutroner klyvs atomkärnan.

  Uran kärnkraft

  Uran är ett svagt radioaktivt grundämne som används för att tillverka bränsle till kärnkraftsreaktorer. Svensk erfarenhet finns från Ranstadsverket. Huvuddelen av radioaktiviteten från uranmalm kommer från diverse dotternuklider (sönderfallsprodukter), vilket gör att den radioaktiva strålningen är mindre i den behandlade uranen.

  Hur mycket uran används i ett kärnkraftverk

 • Utvinning, transport och bearbetning av uran är naturligtvis inte heller fritt från utsläpp av växthusgaser. På det hela taget är kärnkraftverkens resultat jämförbara med vind- och solenergi.
  1. Kärnkraftverk

  Publicerat av: Kalle Lindholm · 4 april Uran är ett metalliskt grundämne, det tyngsta som förekommer i naturen. Medelhalten i jordskorpan är drygt 2 gram uran per ton (0, procent). Det innebär att uran är cirka gånger vanligare än guld och lika vanligt som tenn.

  Vad är kärnkraft

  Kärnkraften orsakar bara marginella utsläpp av klimatgaser, i likhet med vattenkraft, vind- och solkraft. Ur ett livscykelperspektiv är kärnkraften en av de former av elproduktion som har lägst koldioxidutsläpp. Den största delen av kärnkraftens miljöpåverkan sker vid framställningen av bränslet.
 • varför just uran i kärnkraft
 • Bränslestavar kärnkraftverk

   Dessutom berikas uran vanligtvis redan i gruvområdet, vilket förorenar området. I världens kärnkraftverk sker en olycka som kräver människoliv i genomsnitt en gång per årtionde. Även om antalet inte är stort i jämförelse med mängden reaktorer, kan olyckorna i värsta fall leda till att stora områden blir livsodugliga för en.
 • Uran kärnkraft
 • Nackdelar med kärnkraft

  utvinna uran ur fosfater är inte så pass dyrt att det nämnvärt påverkar elproduktionskostnaderna för kärnkraft. Det är nämligen så att kostnaden för naturligt uran spelar en försvinnande liten roll i elproduktionskostnaderna, endast någon enstaka %. /2/. Om priset på naturligt uran femdubblas så.