Stapel eller stolpdiagram

Diagram namn

Stapel- och stolpdiagram används för att visa frekvenser av olika grupper eller kategorier. Linjediagram används för att visa förändringar över tid. Cirkeldiagram används för att visa andelar av en helhet. Alla diagram går att rita för hand. När är det bra att använda stolpdiagram?.

Linjediagram

Stapel- och stolpdiagram används för att visa frekvenser av olika grupper eller kategorier. Linjediagram används för att visa förändringar över tid. Cirkeldiagram används för att visa andelar av en helhet. Alla diagram går att rita för hand. För det mesta är det en fördel om du använder olika färger för att visa olika saker.


Stapeldiagram

En lista över mina mattefilmer:

Vad är ett diagram

Stapeldiagram har staplar med en bredare bas än stolparna i ett stolpdiagram och används ofta för andra diskreta variabler än en diskret sannolikhetsfördelning. Se även Histogram Cirkeldiagram Stapeldiagram Paretodiagram Referenser ^ ^ ”Stolpdiagram”. Stockholms stad.
 • Vad är stolpdiagram
 • Stolpdiagram stapeldiagram

   Några av de vanligaste typerna av diagram är cirkeldiagram, linjediagram, stapeldiagram, stolpdiagram och histogram. Cirkeldiagram. Cirkeldiagram, sektordiagram eller tårtdiagram används för att redovisa hur stor andel av det hela som olika värden utgör. Man delar in hela mängden i cirkelsektorer (tårtbitar) där varje cirkelsektor.

  Olika diagram

  Stapeldiagram är en diagramtyp som genom höjden på staplarna visar olika faktorers värden. Stapeldiagrammet har bredare bas på staplarna än stolpdiagrammet. Dock ska det vara ett mellanrum mellan dem till skillnad från histogrammet.

   När använder man stolpdiagram

  Användningsfrekvens: 1. Kvalitet: denna typ visar ett stapeldiagram eller stolpdiagram med horisontalstreck. längden på varje stapel är proportionell mot dess värde. på y-axeln visas kategorierna. på x-axeln visas värdena för varje kategori. this type shows a bar chart or bar graph with horizontal bars. the length of each bar is.


 • Olika diagram


 • stapel eller stolpdiagram


 • Vad är stolpdiagram

 • Använda Adobe® Illustrator® CS4. Self publishing. Login to YUMPU News Login to YUMPU Publishing.