Fass särskilda läkemedel

 • fass särskilda läkemedel

 • Förskriva läkemedel till sig själv

   Läkemedel A-Ö. Här kan du bläddra bland läkemedel på Fass. Klicka på bokstäverna till höger så visas alla läkemedel som börjar på respektive bokstav. Observera att inga parallellimporterade läkemedel, avregistrerade läkemedel eller extemporeläkemedel ingår i denna lista. Veterinärmedicinska läkemedel listas endast under.

   Läkemedelsverket förskrivningsrätt tandläkare

  Tjänster på Fass > Sök information > Lagerstatus på apotek > Restsituationer > Tablettidentifiering > Uppdateringar om läkemedel > Stöd för att använda Fass; Om Fass > Kontakta Fass > Samarbeta med Fass > Fass i mobilen > Fass i andra aktörers system > Cookies > Integritetspolicy > Läkemedelsföretag A-Ö.


  Får läkare skriva ut recept till anhöriga

 • När du söker efter ett läkemedel på Fass visas olika tecken och symboler. Här förklaras vad de betyder. efter ett namn innebär att detta utgör registrerat varumärke. (Trade Mark) efter ett namn innebär att detta utgör ett inarbetat varumärke.

 • Skriva recept läkemedel

  DHPC kan innehålla nya uppgifter om exempelvis allvarliga biverkning ar, att användningen av ett läkemedel bör begränsas till en viss patientgrupp, att vissa undersökningssteg behöver genomföras inför insättning av läkemedlet eller i vissa, särskilda fall, uppgifter om att tillgängligheten av ett läkemedel är försämrad under en.

  Startförpackning läkemedel

  Med " särskilda läkemedel " avses narkotika, anabola steroider, erytropoietin, darbepoetin, androgener, somatropin och GH (tillväxthormon), det vill säga läkemedel där det finns risk för receptförfalskning. I Läkemedelsverkets receptföreskrifter (HSLF-FS ) finns en bilaga med läkemedel som klassas som "särskilda läkemedel".

  Får at-läkare skriva ut recept

  Genom en särskild funktion kan man se viktiga ändringar i ett läkemedels egenskaper. Genom Min Fass kan man få information om sådana ändringar för sina läkemedel. Mycket viktiga ändringar aviseras via sms. Min Fass innehåller ett antal funktioner för att underlätta medicinering med läkemedel.

 • Får läkare skriva ut recept till anhöriga


 • Skriva recept till sig själv läkare

  Via informationstjänsten Fass får allmänhet, hälso- och sjukvårdpersonal, apotek, djurägare och djurvårdspersonal alltid tillgång till aktuell och kvalitetssäkrad information om läkemedel. Fass används inom vården, på apotek och av patienter och närstående och har varje månad över 4 miljoner besök.

  Narkotikaklassade läkemedel lista

  Traditionellt växtbaserat läkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) på grund av risken för sänkta plasmakoncentrationer och minskade kliniska effekter av nirmatrelvir och ritonavir. Samtidig användning med Paxlovid är därför kontraindicerad (se avsnitt Kontraindikationer). HMG‑CoA-reduktashämmare.