Vad innebär kyotoprotokollet

  Vad är parisavtalet

Kyotoprotokollet är en internationell överenskommelse, sluten den 11 december i Kyoto i Japan, därav namnet. Avtalet, som trädde i kraft den 16 februari , innefattade klimatmål om att de årliga globala utsläppen av växthusgaser skulle minska med minst 5,2 procent från året till perioden –

 • Kyoto protocol

 • Kyotoprotokollet länder

  Inom ramen för FN:s klimatkonvention om klimatförändringar, undertecknades år det så kallade Kyotoprotokollet i den japanska staden Kyoto. Kyotoprotokollet trädde i kraft år I och med Kyotoprotokollet konkretiserades konventionens mål att minska utsläppen av växthusgaser.
 • vad innebär kyotoprotokollet
 • Klimatkonventionen


 • Kyotoprotokollet och parisavtalet

  Kyotoprotokollet. Kyotoprotokollet är en internationell överenskommelse som förhandlades fram och som trädde i kraft Syftet är att minska klimatutsläppen genom bindande åtaganden för de utvecklade länderna (så kallade Annex 1-länder).

  Hur fungerar handel med utsläppsrätter inom eu?

   Kyotoprotokollet Vad är Kyotoprotokollet? Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) och dess Kyotoprotokoll är den enda internationella ramen för att bekämpa klimatförändringarna.1 UNFCCC, som var den första internationella åtgärden för att ta itu med detta problem, antogs i maj och trädde i kraft i.

  Klimatkonventionen

 • Kyotoprotokollet är det första tilläggsprotokollet till UNFCCC. Det internationella avtalet var världens första bindande avtal för att minska på växthusgaserna. Det grundades och trädde i kraft år Huvudmålet var att bekämpa klimatförändringarna.

 • Kyoto protocol

  Kyotoprotokollet är ett internationellt avtal som ska reducera utsläppen av skadliga växthusgaser. Kyotoprotokollets första åtagandeperiod gick ut år och förhandlingar om den andra åtagandeperioden är igång.

  Kyotoprotokollet mål

  I Kyotoprotokollet (avtal inom ramen för FN:s klimatkonvention från ) finns ett begrepp som förkortas CDM, Clean Development Mechanism. Det innebär i korthet att företag i rika länder i väst kan investera i klimatvänliga åtgärder i utvecklingsländer.

  Kyotoprotokollet usa

  Kyotoprotokollet. Den första förhandlingskonferensen med konventionsstaterna ägde rum Där enades medlemmarna om en ny förhandlingsprocess som skulle leda fram till ett tilläggsprotokoll som skulle komma att kallas Kyotoprotokollet. Detta skulle specificera utsläppsmål och åtagandeperioder för länder i Nord samt mekanismer för.