Dunkehalla kyrkogård

Östra kyrkogården jönköping karta

Dunkehalla kyrkogård är belägen vid Dalvik. Den byggdes för att ersätta Slottskyrkogården som blivit fullbelagd. Kyrkogården är anlagd enligt sin tids ideal med rektangulära gravkvarter och alléer utmed gångvägarna. Kyrkogården har behållit sin ursprungliga form och har bara utvidgats en gång i norr med ett mindre kvarter.


Östra kyrkogården jönköping

Dunkehalla kyrkogård är en begravningsplats i Jönköping i Sverige, belägen vid Dunkehalla kapell. Den invigdes den [ 1], efter års förbud att begrava avlidna på Slottskyrkogården. tillkom en minneslund intill gravkapellet. [ 2].

Dunkehalla loppis

Dunkehalla kyrkogård är en utpräglad stadskyrkogård från sent tal med typiskt fritt läge utanför den gamla stadsgränsen. Uppbyggnaden är strikt med rutnätsmönster och gravar i raka ra-der. Detta understryks av trädrader. I några kvarter fi nns bevarade grusgångar, i övrigt är gångarna asfalterade. Kyrkogården präglas.

Östra kyrkogården

About. Get directions Hulukvarnsgatan 8A, Jönköping. Jönköping, Jönköpings kommun, Jönköpings län 11 Sweden. Coordinates: , +46 36 31 36 Cemetery ID:


 • Läs om Dunkehalla Kyrkogård

  1. Kyrkogård jönköping

  Dunkehalla kyrkogård är en begravningsplats i Jönköping i Sverige, belägen vid Dunkehalla kapell. Den invigdes den [1], efter års förbud att begrava avlidna på Slottskyrkogården.

  Dunkehalla kyrkogård är en

   Dunkehalla är en stadsdel vid nedre delen av Dunkehallaån i Jönköping, i den nordvästra delen av Jönköpings kommun. Dunkehalla gränsar i norr till Bymarken, som fram till slutet av talet var en allmänning, som användes som betesmark för kreaturen i staden.
 • Lyktor med svagt, dunkelt
 • Lyktor med svagt, dunkelt

  The World’s largest gravesite collection. Contribute, create and discover gravesites from all over the world. Cemeteries in Jönköping, Jönköpings län, a Find a Grave.
 • dunkehalla kyrkogård

 • Läs om Dunkehalla Kyrkogård

 • Dunkehalla Kyrkogård i Jönköping åbningstider i dag. Hulukvarnsgatan 8A, 11 Jönköping, Sweden, telefon:+46 36 31 36 40, alle åbningstider, billede.