Vanligaste dödsorsaken barn förskoleåldern

Barnadödlighet sverige

Den vanligaste orsaken till att barn vårdas på sjukhus är skadehändelser. Om barn under 1 år, med deras speciella spädbarnsproblematik exkluderas, är skador även den vanligaste dödsorsaken bland barn. Bland barn i åldrarna 1−17 år som avlider i Sverige svarar skador och förgiftningar för en tredje-.

Socialstyrelsen

Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga personer, år, och bland män år. Ungefär personer i åldrarna tar sina liv varje år i Sverige, och nästan slutenvårdas på sjukhus för självmordsförsök och självskador.

Hur många barn dör i sverige varje år

  Förändring över tid för de vanligaste dödsorsakerna. Tabell 1 visar de åldersstandardiserade dödstalen för de sju vanligaste grupperna av dödsorsaker år jämfört med samt den procentuella förändringen under årsperioden. Dödligheten i cirkulationsorganens sjukdomar minskade.

Drunkning är också den vanligaste

 • Hjärt- och kärlsjukdomar var de vanligaste dödsorsakerna bland både män och kvinnor. År utgjorde denna grupp den underliggande dödsorsaken i drygt 31 procent av alla dödsfall för både kvinnor och män. Näst vanligast var tumörer som utgjorde 25 och 28 procent bland kvinnor respektive män.
  1. Vanligaste dödsorsaken genom olycksfall

  I Sverige är skador den vanligaste dödsorsaken bland barn 1 till och med 17 år hos både poj-kar och flickor. Skador är också den vanligaste orsaken till förlorade levnadsår före 65 års ål-der hos män och den näst vanligaste hos kvinnor. Varje år skrivs cirka 18 barn och ungdomar 0 till och med 17 år in på sjukhus till följd av.


  Barn i förskoleåldern, särskilt

  Drunkning är den vanligaste dödsorsaken för barn i åldern 1 till 6 år. De allra flesta drunkningarna, drygt en tredjedel, sker vid badplatser, där övervakningen av små barn brustit. I tre av fyra drunkningsfall fanns en vuxen övervakare på plats, och ändå skedde drunkningen.

  Skador är den vanligaste dödsorsaken för

  barn och unga. Det gör självmord till den vanligaste dödsorsaken bland flickor i åldrarna år och den näst vanligaste bland pojkar i samma ålder. I åldrarna år är självmord den vanligaste dödsorsaken för båda könen4.

  P Olycksfall är den

  Barncancer är den vanligaste dödsorsaken bland På måndag sänder vi Barncancergalan på Kanal 5 och Dplay. Barncancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn år.

 • Drunkning är också den vanligaste


 • vanligaste dödsorsaken barn förskoleåldern