Hur har den gotländska siluriska kalkstenen bildats

 • Hur långt är gotland från norr till söder


 • Hur bildades gotland

  Årets Sten Gotländsk kalksten. Den började som ett korallrev vid ekvatorn för miljoner år sedan. dag är den en av Sveriges mest klassiska stensorter och utgör ett gemensamt kultur- arv i hela Östersjöområdet. Årets Sten är Gotländsk kalksten. Sveriges Stenindustriförbund utser varje år en svensk stensort till.

  Olifant

 • Kalksten är en bergart som i huvudsak består av mineralet kalkspat. Kalksten är vanligen en biogen sedimentär bergart, men kan också bildas genom kemisk utfällning av kalcit, och är då en kemisk sedimentär bergart. De kalkstenar i Sverige som bildats under proterozoikum har oftast bildats på detta sätt.
  1. Gotland självständigt

  Den har gett förutsättningar för den rika floran av orkidéer och andra kalkgynnade arter, sällsynta naturtyper som sjömarker, alvar och raukområden, men även stenindustrin och ett odlingslandskap med få motsvarigheter i världen. Den öländska kalkstenen är avsatt under ordovicium, medan den Gotländska bildades under silur.


  När blev gotland svenskt

  Den gotländska berggrunden är till stor del uppbyggd av hård revkalksten. Mellan de fossila reven ligger sammanpressad, lagrad kalksten och lerig märgelsten. Havet nötte långsamt bort de mjukare delarna av berggrunden, men den hårdare revkalkstenen klarade sig bättre. Kvar blev bland annat kalkstenstenspelare – raukar.
 • hur har den gotländska siluriska kalkstenen bildats
 • Silurtiden gotland

  Dem siluriska avlagringarna på Gotland representerar huvudsakligen en serie lagerföljder av fossila revplattformar (grundare vattendjup) och märglar (större vattendjup) som omväxlande avlöste varandra och byggdes på i sydostlig riktning. Dessa lager har idag en flack (°; något högre.


  Djur på gotland

  Den yngsta bergskedjebildningen i Sveriges berggrund är den kaledoniska, som inträffade för omkring – miljoner år sedan. Då fick bergarterna i den skandinaviska fjällkedjan sin nuvarande utformning. Bergarterna i fjällkedjan är av prekambriska till siluriska åldrar, det vill säga de är äldre än omkring miljoner år gamla.

 • Olifant

 • Gotland topografi

   Hur har berggrunden bildats? Jordens har olika plattor som flyter ovanpå magman. De plattorna rör sig, krockar och glider under- och över varandra på olika ställen på jorden. När en platta glider ner under en annan utsätts det sediment som ligger på plattan för stort tryck, och hög temperatur från den glödande magman i jordens inre.

  Hur långt är gotland från norr till söder

  Dessutom, hur har den gotländska siluriska kalkstenen bildats? Gotlands berggrund består av fossila rev och de sedimentavlagringar som omgav själva reven. Det som är Gotland idag bildades för ca miljoner år sedan, under den drygt 24 miljoner år långa (se figur) perioden silur.