Vad betyder teach me

  Exempel på att använda Teach

Google's service, offered free of charge, instantly translates words, phrases, and web pages between English and over other languages.

Översättningar i sammanhanget "TEACH

  Översättningar av fras TEACH ME från engelsk till svenska och exempel på användning av "TEACH ME" i en mening med deras översättningar: Could you teach me how to read that?.

 • You gotta teach me


 • Learn. Vad är översättningen

  Översättningar av fras YOU TEACH ME från engelsk till svenska och exempel på användning av "YOU TEACH ME" i en mening med deras översättningar: Can you teach me to go twelve o'clock?.

  You gotta teach me

 • Översättningar av fras TEACH ME WHAT I NEED från engelsk till svenska och exempel på användning av "TEACH ME WHAT I NEED" i en mening med deras översättningar: Just teach me what I need to know.

 • Teach [sb]⇒ vtr, (educate),

  Översättningar av fras TO TEACH ME ENGLISH från engelsk till svenska och exempel på användning av "TO TEACH ME ENGLISH" i en mening med deras översättningar: You want to teach me English,?.

  Please tell me some.

  Översättningar av fras NEED TO TEACH ME från engelsk till svenska och exempel på användning av "NEED TO TEACH ME" i en mening med deras översättningar: You need to teach me that trick.
 • vad betyder teach me

 • Ursäkta mitt sena svar.

  Översättningar av fras TEACH ME, TOO från engelsk till svenska och exempel på användning av "TEACH ME, TOO" i en mening med deras översättningar: She tried to teach me, too.


  To provide knowledge of;

  Översättningar av fras TEACH ME TO WRITE från engelsk till svenska och exempel på användning av "TEACH ME TO WRITE" i en mening med deras översättningar: You must teach me to write.