Kan man få skadestånd för bilolycka

Olycksfallsförsäkring trafikolycka

Skadeståndet ska ersätta både fysiskt och psykiskt lidande efter skadan, dessutom merkostnader, inkomstförluster och andra besvär. I vissa fall kan skadeståndet betalas ut från en försäkring. Hur du ska göra för att begära ersättning för personskador beror på vad som har orsakat skadan.

Trafikskadelagen

Du kan få ersättning för personskada till följd av ett trafikbrott eller en trafikolycka. Det kan till exempel handla om ersättning för kostnader för sjukvård och samtalsterapi, inkomstförlust, fysiskt och psykiskt lidande som går över eller bestående skador som ärr och invaliditet.


Vilka skador ersätts av trafikförsäkringen

  Kan jag få ersättning för kostnader? Många försäkringar lämnar ersättning för kostnader på grund av din skada. Detta kan till exempel vara sjukvårdskostnader, medicinkostnader, rehabiliteringskostnader, förstörd egendom i form av kläder och utrustning.

Skadestånd försäkring

Du kan inte få brottsskadeersättning om du redan fått full ersättning genom skadestånd eller från någon försäkring. Om du har fått delar av försäkringsbeloppet eller skadeståndet drar Brottsoffermyndigheten av de beloppen från brottsskadeersättningen.
 • Ersättning för ärr

 • Skadeståndslagen ersättning

  Om du har blivit utsatt för brott kan du få skadestånd för de skador du fått, till exempel. förstörda kläder. en utslagen tand. kostnader för sjukvård. sveda och värk eller kränkning. I första hand är det gärningspersonen som ska betala skadestånd till dig.

 • Skadestånd ersättning


 • Skadestånd ersättning

  Trafikförsäkringen är menad att ersätta den motsatta parten till "samma ekonomiska läge" som innan olyckan – alltså ska man få den ersättning som krävs för att man inte ska gå med förlust. Sakskador är enklare att bedöma: om du krockar med en bil kommer trafikförsäkringen täcka kostnaderna för att återställa bilen till hur.

  Ersättning för ärr

 • När försäkringsbolaget fått in en anmälan från dig påbörjar de sin skadereglering. Det innebär att de gör en utredning och bedömer om skadan är ersättningsbar enligt försäkringsvillkoren. För att du ska få ersättning måste du kunna visa att du har rätt till ersättning.


 • kan man få skadestånd för bilolycka

  1. Skadestånd psykiskt lidande belopp

  När kan du få ersättning för personskada If betalar ersättning för skadefall i samband med trafikolycka och vid ansvarsskador. Skadeståndslagen och i vissa fall för-säkringsvillkor, ligger till grund för bedömning av personskade-ersättningen. TRAFIK Om du drabbats av en personskada i samband med tra-.