Kartesiska koordinater till cylindriska

Sfäriska koordinater

  De cylindriska koordinaterna r, θ och h. Cylindriska koordinater används i en form av tredimensionellt koordinatsystem. En punkts position bestäms av en vinkel som i xy -planet är riktningen från origo till punktens projektion, samt av två avstånd, avståndet till xy -planet och avståndet till z -axeln. Cylinderkoordinater är ofta.
 • Polära koordinater till kartesiska
 • Elliptiska koordinater

 • Polära koordinater

  Cylindriska · Sfäriska · Polära · Log-polära · Barycentriska · Trilinjära · Homogena.


 • kartesiska koordinater till cylindriska

 • Cylindriska koordinater mekanik

  Transformering till kartesiska koordinater sker genom Cylindriska koordinater används i en form av tredimensionellt koordinatsystem. En punkts position bestäms av en vinkel som i xy-planet är riktningen från origo till punktens projektion, samt av två avstånd, avståndet till xy-planet och avståndet till z-axeln.

  Polära koordinater till kartesiska

 • Cylindriska koordinater är polära koordinater med en -axel. Som vanligt använder vi vår högra hand för att definiera riktningsförhållandena i koordinatsystemet: Den Högerhandsregeln för rotationsriktning: Använd höger hand och låt tummen peka i riktning mot -axeln och böj fingrarna.
 • Volymelement sfäriska koordinater

  berättelse. Begreppen vinkel och radie användes redan av de gamla under det första årtusendet Den grekiska astronomen Hipparchus ( ) skapade en tabell med tr.


   Dubbelintegral polära koordinater

  Betrakta cylindern med ekvationr= 2 cos(θ)(i cylindriska koordinater). (a) Bestäm cylinderns ekvation i kartesiska koordinater. (1p) (b) LåtCvara skärningskurvan mellan cylindern beskriven ovan samt planetx+ 2y+z= 2. Ge en parametrisering förC. (1p) (c) Bestäm kortaste avstånd från planet i (b) till punktenP vars sfäriska koordinater.

  Elliptiska koordinater

  Då definieras ortsvektorn till punkten som ska beskrivas som matrisprodukten mellan denna radmatris och kolonnmatrisen. Antalet koordinater som behövs beror på koordinatsystemets dimension. Se även. Jordens koordinatsystem; Bas; Polära koordinater; Cylindriska koordinater; Intrinsiska koordinater; Astronomiska koordinater. Externa länkar.

  Polära koordinater acceleration

  Koordinater är matematiska tal som anger geometriska punkter. Med koordinater kan man översätta geometriska problem till en form som kan behandlas med algebraiska och numeriska metoder. En fullständig uppsättning regler för översättning från geometriska punkter till koordinater kallas koordinatsystem. De kartesiska koordinaterna är.