Kompetensutveckling bildlärare

Fortbildning lärare utomlands

Digital kompetens i bildämnet. Med det här materialet vill Skolverket stödja och inspirera bildlärare i grundskolan, sameskolan, anpassade grundskolan och specialskolan att kombinera ämneskunskaper med digital kompetens. Materialet kan användas kollegialt eller för självständiga reflektioner och tar cirka tre timmar.

Fortbildning lärare matematik

  Syftet med studien är att undersöka hur två bildlärare på högstadiet använder sig av digitala resurser i sin didaktiska praktik i ämnet bild. Hur används digitala resurser i lärarens didaktiska arbete i ämnet bild? Vilken funktion har de digitala resurserna för bildlärare i bildundervisningens.

Kompetensutveckling lärare 104 timmar

Skolverket har under genomfört en nationell ämnesutvärdering i bild, musik och slöjd i årskurserna 6 och 9. Bakgrunden är myndighetens behov av kunskap om hur undervisningen fungerar i skolans olika ämnen. Utvärderingen syftar till att ge en bild av både styrkor och utmaningar i bild, musik och slöjd.

Kurser för lärare

Utbildning för att arbeta som bildlärare med inriktning mot bildämnen finns inom högskola och universitet på lärarprogrammet. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan omfattar minst 5 års studier. Även Konstfack i Stockholm erbjuder ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans åk eller.

  Fortbildning lärare

betygssystemet, vilket betyder att många bildlärare inser att de behöver kompetensutveckling inom området om de ska kunna genomföra undervisning i enlighet med det centrala innehållet och kunskapskraven på ett bra sätt (Marner & Örtegren , s. 39). Det uppkommer missförstånd mellan lärare och elever.


 • Fortbildning lärare gymnasiet
 • kompetensutveckling bildlärare

 • Vidareutbildning lärare

  Detta innefattas i ett bildningsperspektiv. Anna-Lova Olsson beskriver en bildande process som en relation mellan individ, materialet och (social) situation. Denna artikel belyser fem synvinklar på skolämnet bild: I estetiska uttrycksformer, kunskaper och redskap åberopas subjektivitet.

  Fortbildning lärare gymnasiet

 • Digital kompetens i bildämnet - Med det här materialet vill Skolverket stödja och inspirera bildlärare i grundskolan, sameskolan, grundsärskolan och specialskolan att kombinera ämneskunskaper med digital kompetens. Digital kompetens i skolan Vad säger läroplanen? Didaktiskt perspektiv Fler tips.
 • Lärarfortbildning grundskola

  Översättningar av ord KOMPETENSUTVECKLING från svenska till engelsk och exempel på användning av "KOMPETENSUTVECKLING" i en mening med deras översättningar: Söker du fortbildning eller kompetensutveckling för dina medarbetare?.