Försäkringskassan föräldrapenning grundnivå

 • Föräldraledighet pappa

 • Beräkna sjukersättning försäkringskassan

  Du kan ta ut föräldrapenning till och med den dag barnet fyller 12 år eller när barnet slutar i årskurs 5 i grundskolan. Men från och med barnets 4‑årsdag kan ni bara spara 96 dagar sammanlagt. Om du har tvillingar kan ni spara dagar sammanlagt. Om ditt barn föddes före 1 januari gäller andra regler.
 • Föräldrapenning lägstanivå
  1. Hur länge räcker föräldrapenning 5 dagar i veckan

  Beloppet för dig som får garantinivå av sjuk- eller aktivitetsersättning beror på din ålder. Beloppen nedan gäller och kommer att ändras vid årsskiftet när prisbasbeloppet ändras. Arbetsskadelivränta Din arbetsskadelivränta räknas om varje år genom att multipliceras med ett indexeringstal. Indexeringstalet för är 1,

  Föräldraledighet pappa

 • Föräldrapenning innan barnet föds; dagar vid barnets födelse; Sjuk under graviditeten; Graviditetspenning; Föräldrapenning; dagar vid barns födelse; Adoption; Barnbidrag och flerbarnstillägg; Vård av barn (vab) Om ditt barn har en funktionsnedsättning; Bostadsbidrag till barnfamiljer; För föräldrar som inte lever ihop; Sjuk.
 • Föräldrapenning

  Ansök om dagar Väntar barn Information om ersättningar du kan få innan barnet föds, samt tjänster och verktyg för att planera föräldraledigheten. Föräldrapenning Du som är hemma med ditt barn i stället för att arbeta, söka arbete eller studera kan få föräldrapenning. 10‑dagar vid barns födelse.

  Föräldrapenning lägstanivå

  Sjukpenninggrundande inkomst vid beräkning av föräldrapenning är högst kronor per år. Ersättning för vab (vård av barn) och 10 dagar vid barns födelse eller adoption Ersättning för vab (vård av barn) och 10 dagar vid barns födelse eller adoption.

  Föräldrapenning maxbelopp

   Föräldrapenning Vägledning Version () En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. Den innehåller en samlad information om vad som gäller på det aktuella området, uppdelat på tillämpnings- och metodstödsavsnitt. En vägledning kan innehålla beskrivningar av.


  Räkna ut föräldrapenning

  Föräldrapenning bedömdes inte vara ett ersättningssystem med väsentlig risk för felaktiga utbetalningar. Försäkringskassan och Delegationen bedömde dock att det vore värdefullt att närmare studera omfattningen av felaktiga utbetalningar av föräldrapenning, dels för att det finns många lik-.

 • försäkringskassan föräldrapenning grundnivå
 • Föräldrapenning 2023

  Föräldrapenningen är en sjukpenninggrundande inkomst, (SGI). SGI utgör 97 % av din inkomst före skatt och din föräldrapenning utgör 80 % av din SGI. Skatt dras från föräldrapenningen på olika sätt beroende på vilken typ av inkomst som du har. Om du får lön från en arbetsgivare drar Försäkringskassan 30 % i skatt från.