Klass 4 vapen

Jakt kaliber tabell

Undantaget är lägsta klassen, klass 4, där inga krav på kulvikt ställs och mynningsenergin mäts i stället för anslagsenergin. Utöver kraven på energi och kulvikt ställs också kravet att för jakt på vissa viltarter, i Sverige de som nämns under klass 1 och 2, endast expanderande kulor får användas.

Vapenklasser

  Någon minsta kulvikt finns inte. Med klass 4 får du bara jaga en del mindre viltarter som mård, mink, iller, vildkanin, bisam, ripa, järpe, duva, måsfågel, björktrast, kråkfågel utom korp, samt en del andra arter som saknar jaktlig betydelse.

22 hornet

Klass 4: För klass 4 finns ingen minsta kulvikt och här mäts inte anslagsenergin i E, man utgår i stället från energin vid mynningen. Med ammunition i klass 4 får du bara jaga en del mindre djurarter som till exempel mård, mink, iller, vildkanin och måsfågel.

204 ruger

Klass 4. Anslagsenergi direkt efter mynningen oavsett kulvikt minst J. Vildkanin, mård, mink, lämmel, råtta, mullvad, sork, bisam, mus.

  Kaliber 222

Klass 4. Anslagsenergi direkt efter mynningen oavsett kulvikt minst J. Vildkanin, mård, mink, lämmel, råtta, mullvad, sork, bisam, mus, havstrut, gråtrut, silltrut, fiskmås, skrattmås, sothöna, ripa, järpe, fasan, rapphöna, duva, kråka, råka, skata, kaja, nötskrika, björktrast, koltrast, stare.

243 winchester

 • I Sverige är det kalibrarna 12, 16 och 20 som är använda i någon större omfattning vid jakt och skytte. Dessa tre kalibrar anses i stort jämbördiga och de får i Sverige användas till jakt på de djurarter som får jagas med klass 3 och 4 kulvapen + rådjur och lodjur.
 • Bästa klass 3 vapen

  Följande arter är tillåtna att jaga med klass 4-vapen: vildkanin, iller, mink, hermelin, ekorre, mullvad, mårdar, vesslor, lämlar, råttor, sorkar (även bisam), möss samt knipa, vigg, gräsand, bläsand, kricka, morkulla, ripa, järpe, fasan, rapphöna, duvor, måsar, trutar, sothöna, skrakar och tättingar (inklusive kråkfåglar).


 • 243 winchester

 • klass 4 vapen

 • Salongsgevär

  Klass 2. För att räknas till klass 2 måste kulan väga minst 3,2 g och värdet på E vara minst J. Ammunition i klass 2 är tillåtet för allt vilt utom älg, hjort, vildsvin, björn, mufflon, varg, visent och myskoxe. Sort by.