Avtal angående digital utrustning

Uddevalla Vuxenutbildning lånar ut digital

  Avtal angående lån av digital utrustning Uddevalla Vuxenutbildning lånar ut digital utrustning till elever - på de villkor som anges i föreliggande avtal. Låntagande elev kan bli ersättningsskyldig vid skada eller förlust av utrustningen. Vuxenutbildningen rekommenderar att en hemförsäkring tecknas. Utlåningsrutin.

1 (5) Avtal angående

Startsidan / Utbildning och Barnomsorg / Uddevalla gymnasieskola / Om skolan / Digitala resurser / Elevdator / Elevkontrakt digital utrustning Elevkontrakt digital utrustning Avtal för att använda och hantera bl a digital utrustning. Watch on.

Utrustningen är skolans egendom och

Ett avtal om digitalt innehåll eller digital tjänst kan gälla enstaka köp eller en kontinuerlig tillgång. Ett enstaka köp kan vara att du laddar ner en ljudbok. Om du istället får en länk till en ny e-bok varje månad är det en kontinuerlig tillgång. Konsumentköplagen gäller även för avtal där du betalar genom att lämna dina personuppgifter.

Detta avtal gäller från

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande Förmånsbeskattning av elektronisk utrustning eller abonnemang mot fast avgift, publicerat , dnr / Det nya ställningstagandet innebär att Skatteverket godtar en förenklad modell för förmånsberäkning när det gäller abonnemang mot fast avgift.
 • avtal angående digital utrustning

 • Elevens​​namnteckning​​bekräftar​​att​​eleven​​genom​​vårdnadshavaren​​fått​​kännedom​​om villkoren​​för​​användning​​av​​utrustningen​​enligt​​detta​​dokument.

 • Alla elever som går på Uddevalla gymnasieskola behöver ha ett undertecknat avtal för godkännande av regler för användning av digital utrustning, lån av läromedel, elevskåp med mera. I denna e-tjänst kan elev över 18 år eller vårdnadshavare till elev under under 18 år underteckna avtalet. 1. Läs avtalet för datorlån samt lån av skåp. 2.


 • Flera av de digitala

  Med Digital enhet som tjänst så låter ni en ramavtalsleverantör, helt eller delvis, sköta livscykelhanteringen för de digitala enheterna till en förutsägbar och tydlig kostnad per användare. Det möjliggör att er interna IT-personal kan istället fokusera på stora projekt och planering.

  Emmaboda kommun lånar ut digital

  Regler per område och bransch Oskäliga villkor i grå listan I grå listan (sidan 13) som finns i Liten laghund kan du läsa om avtalsvillkor som typiskt sett är oskäliga.

   Avtal för lån av

  Om anställda använder verktyg till arbetet som inte är godkända av företagets IT-avdelning, ökas risken för att obehöriga kan komma åt känslig information. Almegas arbetsrättsjurist Nils Bergh reder ut vad man som arbetsgivare bör tänka på när det kommer till IT-säkert och utrustning vid hemarbete.


 • Elevens​​namnteckning​​bekräftar​​att​​eleven​​genom​​vårdnadshavaren​​fått​​kännedom​​om villkoren​​för​​användning​​av​​utrustningen​​enligt​​detta​​dokument.