Hur fungerar tiden i universum

Vad är ljusets hastighet i luft

  Universum eller världsalltet[ 1] är all rumtid och allt som existerar däri, inklusive alla planeter, stjärnor, galaxer, innehållet i intergalaktiska rymden, de minsta subatomära partiklarna, och all materia och energi. [ 2][ 3][ 4] Liknande termer är kosmos, världsrymden, verklighet och natur.

Relativitetsteorin tid

Den moderna kosmologin som utvecklats det senaste århundradet har radikalt förändrat hur vi ser på universum – från en uppfattning om att det kunde mätas i några hundra tusen ljusår till i dag, där astronomerna använder en måttstock som är en miljon gånger längre.
 • Kan man stanna tiden
  1. Tiden är relativ

  Geografi Samhällskunskap Hem Artikelarkiv Lätta fakta om universum Ingår i en artikelserie + Visa hela artikelserien Lätta fakta om universum Innehåll För 14 miljarder år sedan var allt material i hela universum sammanpressat till en tät kula. Kanske är den inte större än en fingertopp. Allt är liksom fångat i sig självt.


  Hur snabbt är ljusets hastighet km/h

  Till relativt nyligen, vid talets början, trodde i princip alla forskare att universum var oändligt och oföränderligt. Det fanns därför ingen större anledning att vetenskapligt spekulera om en början eller ett slut för universum. När Edwin Hubble visade att universum utvidgar sig blev universums förflutna och framtid en viktig forskningsgren.


  Vad är tid och rum

  Universum. Universum är beteckningen för hela vår fysiska värld. Den anses vara cirka 13,7 miljarder år gammal och har kontinuerligt expanderat sedan den stora smällen. Universum är allt – ett obegripligt fenomen – och därför blir fysikernas och astronomernas beskrivning av universums struktur och uppbyggnad en förenklad bild av.
 • hur fungerar tiden i universum


 • Kan man stanna tiden

 • Att världsalltet expanderar innebär att om man vänder blicken tillbaka så var universum tidigare. mycket tätare och hetare. Själva födelsen döptes i mitten av talet till big bang. Ingen vet hur det egentligen gick till i själva starten. Men i det tidiga universum var rymden fylld av en kompakt.
 • Relativitetsteorin exempel

  universum. universum (latin, av univeʹrsus ’hel’, ’allomfattande’, egentligen ’vänd åt ett håll’, av uni - och veʹrto ’vända’), kosmos, världsalltet, hela rummet och tiden, inklusive all energi och materia, som utgör den av människan upplevda verkligheten. (34 av ord).

  Hur snabbt färdas ljus i vatten

  Ett cykliskt universum var också en idé som man prövade redan på talet, men som då stupade på att det var svårt att lista ut hur den nya världen skulle kunna uppstå ur askan. Även i dag är det allvarligaste problemet just att reda ut vad som händer i själva krocken när branen vänder och börjar röra sig bort från varandra.