Hur får man hjälpmedel i hemmet

 • hur får man hjälpmedel i hemmet
 • Hjälpmedel i hemmet säng

  Hjälpmedel i hemmet. Det finns många olika typer av hjälpmedel som kan underlätta i hemmet om du har svårt att röra dig. Vanliga hjälpmedel är duschpallar, sängar som går att reglera, griptänger och hjälpmedel för att klä på sig. Läs mer om hur det går till att få ett hjälpmedel. Läs mer om andra hjälpmedel för rörelse.

  Hjälpmedel i hemmet toalett

   Rörelsehjälpmedel. Det finns många olika typer av hjälpmedel som kan underlätta om du har nedsatt förmåga att röra dig. Vanliga hjälpmedel är käppar, rullatorer och rullstolar. Läs om hur det går till att få ett hjälpmedel.

  Hjälpmedel i hemmet för äldre

  Vissa hjälpmedel, till exempel elrullstol kräver en större bedömning. Att få en elrullstol kan ta tid, ibland flera månader. Hur går utprovningen till? I de flesta fall görs en utprovning av hjälpmedlet i hemmet.
 • Hjälpmedel rullstol
 • Hjälpmedel rullstol

 • Hemtjänsten är behovsprövad (biståndsbedömd). Det innebär att du måste ansöka om hjälp och att en handläggare från kommunen (biståndshandläggare) kommer att utreda och bedöma ditt behov av hjälp (bistånd) samt besluta vilket stöd du får.
 • Hjälpmedel funktionsnedsättning

  Att få hjälpmedel. Ditt hjälpmedel ska passa dig och dina behov. Här kan du läsa om hur det går till att få olika typer av hjälpmedel genom vården. Du kan också läsa om hur du köper ett hjälpmedel själv.

  Förskrivningsbara hjälpmedel

  Hjälpmedel för egenvård och deltagande i egenvård. Hjälpmedel för förflyttning och aktiviteter relaterade till personlig rörlighet och transport. Hjälpmedel för hushållsaktiviteter och deltagande i hushållet. Inredningsdetaljer, tillbehör och andra hjälpmedel för aktiviteter i mänskligt skapade inne- och utemiljöer.

   Tekniska hjälpmedel för äldre

  Förbrukningshjälpmedel i hemmet. Förbrukningshjälpmedel i hemmet är en länsövergripande hjälpmedelscentral. De har bland annat diabeteshjälpmedel, förband- och sårvårdsmaterial, inkontinenshjälpmedel och näring för personer 16 år och äldre. Förbrukningshjälpmedel i hemmet - Hjälpmedel Stockholm.

  1177 hjälpmedel

  Hjälpmedel som kan underlätta i hemmet är till exempel: toa, bad och kroppsvård. kläder, skor och skydd. möbler, dynor och madrasser. En förskrivare utreder dina behov och beslutar om hjälpmedel. Förskrivare finns bland annat inom Habilitering & Hälsa, primärvårdsrehabilitering, psykiatri och på vårdcentraler. Hjälpmedel i hemmet.